Realistisch schilderen heeft vandaag de dag een brede belangstelling. Overal kan men wel leren schilderen. Toch zijn er weinig gelegenheden waar men nog het vak van de oude meesters kan leren. Het glaceren met olieverf. Kunstschilder Edgar de Cruijer geeft al meer dan 10 jaar in Friesland les in deze oude techniek. Er zijn nu ook lessen in aquareltechniek mogelijk!

Talent

Moet je talent hebben om op les te kunnen? Talent is natuurlijk wel mooi meegenomen als je gaat schilderen. Toch is talent alleen niet het enige dat telt. Talent moet je ontwikkelen en daarvoor is veel oefening nodig en begeleiding om inzicht te krijgen. Maar het gaat ook om plezier. Iemand met een bescheiden talent kan hier tot heel goede resultaten komen.

Leren zien

Schilderen is allereerst leren zien. Veel mensen kijken met hun gevoel. Het oog moet daarom eerst worden getraind. Vaak is er geen geduld om te kijken. Men wil direct resultaat. Om iets exact te kunnen weergeven moet je eerst weten hoe het onderwerp in elkaar zit. Hoe de lijnen lopen, of er ellipsen zijn. Ook perspectief is voor de meesten niet altijd eenvoudig. Al deze onderwerpen komen, soms indirect, aan de orde, om zo stap voor stap vorderingen te maken en tot een steeds beter resultaat te komen.

Techniek

Schilderen met olieverf vereist een bepaalde techniek. Om een duurzaam schilderij te maken wordt gewerkt in lagen. Als een schilderij "alla prima", dat wil zeggen in één laag, wordt geschilderd, kan het nooit de diepte hebben die je kunt bereiken in meerdere lagen.

De oude meesters in de Gouden Eeuw werkten vroeger met glacis-lagen. Dunne glasachtige laagjes, om details en diepte aan het schilderij te geven. Er wordt ook geleerd in welke laag je met welk medium moet werken. Daarnaast wordt er alles verteld over materialen als penselen, paletmessen, ondergronden, verf, mediums, etc. Ook het perspectief krijgt aandacht.

Gratis Proefles

U kunt een gratis proefles aanvragen. Dit wordt ingepland wanneer er plek is tijdens de lessen.

Edgar de Cruijer