Sinds het najaar van 2015 geeft Edgar de Cruijer schilderlessen in het karakteristieke St.Vitushûs in Stiens.

Locatie

Het St.Vitushûs staat naast de Grote of Sint Vituskerk. Deze werd gesticht door Benedictijnen uit het klooster Corvey aan de Wezer. De kerk in Stiens was de zusterkerk van de voormalige hoofdkerk van Leeuwarden, die ook Sint Vituskerk heette. Daarvan staat nu alleen nog maar de toren: de Oldehove. Het oude St.Vitushûs werd gebouwd van ca. 1820, op ongeveer een vierkante plattegrond met verdieping. Het huidige gepleisterde pand dateert van 1865. De kroonlijst en het omlopende schilddak zijn in de 20e eeuw vernieuwd. De deuromlijsting, evenals de zesruitsschuiframen in de vensters van de verdieping zijn nog oorspronkelijk.

Tegenwoordig is het een Rijksmonument. Tussen 1865 en 1975 was het een café en daarvoor een dorpsherberg genaamd ‘s Lands Welvaren met een zogenaamde trochreed. Trochreed is het Friese woord voor doorreed of doorrit. Je kon er aan de ene kant in en de andere kant weer uit. Het was vroeger de benaming voor de paardenstalling achter de wat grotere herbergen. Reizigers die onderweg waren en even aangingen
s Lands Welvarenvoor een hapje of een drankje of die een overnachting boekten, konden hun paard en wagen daar stallen. In 1975 is het pand in bezit gekomen van de Nederlandse Hervormde Kerk. Pieter Jelles Troelstra, de leider van de SDAP is op vijftienjarige leeftijd in de bovenzaal (waar nu het lesatelier zich bevindt) van café ‘s Lands Welvaren, de grote dorpsherberg, voor het eerst van zijn leven verliefd geworden. Hij beschrijft het voorval in zijn memoires. In de deur aan de kant van de P. Jellessingel heeft jaren een luikje gezeten waar ijslolly’s werden verkocht voor 10 cent.

Cafe 's Lands Welvaren

Langebuorren 1, 9051BD Stiens.

Edgar de Cruijer